Słowniki i podręczniki

Seria Poznać przeszłość wiek 20 skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wprowadza w przedmiot, jakim jest historia w zakresie podstawowym zgodnie z ramą programową opracowaną w tym zakresie. W skład tej serii wchodzą: podręcznik, karty pracy ucznia oraz dodatkowy atlas historyczny prezentujący treści od starożytności do współczesności. Autorami podręcznika są: Stanisław Roszak i Jarosław Kłaczkow, natomiast karty pracy ucznia: Włodzimierz Chybowski i Iwona Janicka.

Podręcznik „Poznać przeszłość wiek 20”

Opracowanie ma na celu wzbudzić w uczniach świadomość historyczną obejmującą takie wydarzenia i postaci jak m.in. przyczyny wybuchu I wojny światowej, jej przebieg i konsekwencje, marszałek Józef Piłsudski i przewrót majowy, odzyskanie niepodległości przez Polskę, dwudziestolecie międzywojenne, wybuch II wojny światowej, jej przebieg i konsekwencje, świat i Polska po drugiej wojnie światowej, dzieje Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zimna wojna, upadek komunizmu oraz świat po upadku muru berlińskiego. Poruszane są tutaj nie tylko treści historyczne, ale też szeroko rozumiana sztuka, literatura oraz niektóre zagadnienia filozoficzne.

Podręcznik opracowany jest w nowoczesnej formie, która jest lepiej odbierana przez młodzież szkolną i służy szybszemu oraz efektywniejszemu przyswajaniu wiedzy. Ma na to wpływ nie tylko różnorodna i przyciągająca wzrok szata graficzna, ale też przejrzysty układ tego wydania. Ponadto materiał dydaktyczny wspiera prowadzenie lekcji przez nauczyciela oraz przedstawia treści w sposób atrakcyjny dla ucznia. Wspomaga kształtowanie umiejętności charakterystycznych dla tego przedmiotu, takich jak: praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi. Wprowadzenie takich części jak: Symbole epoki oraz Epoka w opiniach historyków pozwala zwiększyć zainteresowanie przedmiotem i poszerzyć zdobytą wiedzę. Znajdują się tutaj również odniesienia do dodatkowych publikacji książkowych. Z kolei element Co było wcześniej gwarantuje sprawne powtórzenie materiału z gimnazjum. Przygotowując się do klasówek i sprawdzianów, a także w celu usystematyzowania wiedzy, warto skorzystać z Podsumowań oraz Tablic Chronologicznych.

Karty pracy ucznia

Przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i pozwalają na utrwalenie wiedzy, dzięki ciekawym zestawom poleceń. Co więcej wspomagają jeszcze bardziej kształtowanie umiejętności historycznych oraz wspomagają zapamiętywanie wiedzy poprzez ćwiczenia oparte na treściach zawartych w podręczniku. Część zatytułowana jako Podsumowania pozwala na rzetelne przygotowanie do testów.

Słowniki i podręczniki

Seria Słowa na czasie to jedna z najlepszych propozycji podręcznikowych do nauki języka polskiego w gimnazjum. Została przygotowana przez wydawnictwo Nowa Era, a opracowali ją doświadczeni poloniści i pedagodzy: Herman Wilga, Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski i Zofia Pomirska. Książka spełnia wymagane cele programowe i została zatwierdzona do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Możliwość prowadzenia interesujących i efektywnych lekcji

Jedną z największych zalet serii jest to, ze daje ona duże pole do popisu nauczycielowi. Tekst główny podręcznika oraz materiały dodatkowe pozwalają na podejmowanie żywiołowych dyskusji z klasą i osiąganie lepszych efektów. Jest to możliwe głównie dzięki zrozumiałym, przystępnym poleceniom, definicjom, zadaniom i tekstom literackim. Dobór literatury jest w pełni dostosowany do możliwości poznawczych uczniów. Dobra atmosfera na lekcjach oraz gwarancja zainteresowania uczniów jest możliwa również dzięki multimedialnym pomocom dydaktycznym, prezentacjom i ciekawym propozycjom projektów.

Kilka elementów serii, które gwarantują sukces nauczycielom i uczniom

Seria słowa na czasie zawiera:

– podręcznik, który kształci w zakresie literatury i kultury (1-3)

– podręcznik, który umożliwia naukę gramatyki, zagadnień językowych, ortografii i pomaga je wyćwiczyć (1-3)

– Niezbędnik gimnazjalisty

– materiały dydaktyczne dla nauczycieli, na które składają się: książki, płyty CD, dodatkowe ćwiczenia, testy, ciekawe scenariusze lekcji, plansze dydaktyczne, foliogramy multimedialne, karty monitorujące).

Dzięki wszystkim tym elementom nauka staje się łatwiejsza, przyjemniejsza, a także umożliwia uczniom osiąganie lepszych rezultatów w krótszym czasie. Nauczyciele mogą poświęcić zaoszczędzoną na przygotowaniach do lekcji energię na dyskusję z uczniami i przeprowadzenie intensywnych zajęć, a wszystko to dzięki scenariuszom, zadaniom oraz projektom, które rzygotowało wydawnictwo.

Przystępna i atrakcyjna wizualnie seria

Słowa na czasie wyróżnia także dobrze zaprojektowany układ graficzny. Nie bez znaczenia jest przejrzysty blokowy układ treści oraz stałe elementy w każdym z tematów, które ułatwiają zapamiętywanie nowych informacji. Chronologicznie ułożone zagadnienia, wyszczególnienie najważniejszych treści i pojawiające się co jakiś czas powtórzenia w połączeniu z atrakcyjnym sposobem przedstawienia tematów zachęcają uczniów do nauki i pomagają im w jak najszybszym przyswajaniu materiału.

Seria słowa na czasie to kreatywna alternatywa dla nauki języka polskiego. Daje szansę na interesujące, dynamiczne lekcje, ale także zapewnia solidną dawkę wiedzy i umożliwia jej ciągłe utrwalanie.

Podręczniki szkolne

To jest chemia 1 to podręcznik, który przewidziany jest jako materiał dydaktyczny dla liceów ogólnokształcących oraz techników. Zawiera treści z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Przygotowuje uczniów w zakresie rozszerzonym. Wsparciem edukacyjnym do podręcznika są następujące elementy:

To jest chemia część 1. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna. w zakresie rozszerzonym, których autorami są: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska.

–   To jest chemia. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, w zakresie rozszerzonym, którego autorami są: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska.

Charakterystyka podręcznika „To jest chemia 1″

Podręcznik zawiera przewidziane w podstawie programowej zagadnienia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, które uczeń, zgodnie ze ścieżką kształcenia, poznaje w zakresie rozszerzonym. Nowoczesnym elementem tego wydania, który doskonale wpisuje się w potrzeby i oczekiwania współczesnej młodzieży szkolnej jest dostęp do testów maturalnych na stronie terazmatura.pl. Ponadto zawiera bogatą wartość merytoryczną, która pozwala na dogłębne poznanie zagadnień chemicznych. Wsparciem treści są wykresy, obrazy oraz ikonografiki, które ułatwiają zrozumienie reakcji, równań oraz innych typowo chemicznych treści. W tym opracowaniu znajdują się dokładnie opisane doświadczenia, dzięki czemu uczeń posiada narzędzia, by przeprowadzić je samodzielnie. Każdy opis pozwala jednocześnie na wyciągnięcie stosownych analiz i wniosków. Oprócz praktycznych implikacji, podręcznik służy rzetelnemu przygotowaniu się do sprawdzianów oraz kluczowego egzaminu, jakim jest matura. Możliwe jest to poprzez części podręcznika poświęcone powtórkom (Zadania po dziale) oraz dostępowi do testów multimedialnych. Naucza także w jaki sposób wykonywać kluczowe obliczenia, rozpisywane schematycznie krok po kroku. Najtrudniejsze elementy, których nie można zobaczyć gołym okiem przedstawiane są za pomocą przejrzystych obrazów i ilustracji. Zawiera także odniesienia do wiedzy, którą uczeń nabywał w ramach poprzednich etapów edukacyjnych tak, by jakość uzyskanych informacji była komplementarna i służyła dogłębnemu zrozumieniu poruszanych treści. Konstrukcja podręcznika i zawarte w niej elementy (To jest interesujące) pobudza zainteresowanie przedmiotem.

Podręcznik w jasny sposób przekazuje wiedzę i zachęca, by teoretyczne zapisy zamieniać na praktyczne doświadczenia i eksperymenty. Jako kluczowe założenie przyjmuje jednak optymalne przygotowanie do egzaminu maturalnego.